Cho dù bạn chỉ là một chủ doanh nghiệp mới hoặc bạn đã từng thành công trong việc sử dụng doanh nghiệp trong một khoảng thời gian thì vẫn cần có những chiến lược mới có thể giúp tối đa hóa tỷ lệ thành công của bạn trên thị trường. Cho dù bạn đang mang […]

Read More
Chiến lược phát triển doanh nghiệp hiệu quả

Nhiều năm trước đây, những doanh nghiệp đã bắt đầu nhận ra được tầm quan trọng của người đưa ra chiến lược phát triển và giá trị mà họ đem đến cho công ty. Ở bài viết này, chúng tôi sẽ bàn luận về những hoạt động mà một nhà quản lý chiến lược phát […]

Read More

Năm 2016 vừa qua đã thống kê được có hơn 110 ngàn doanh nghiệp mới được thành lập, đay cũng là con số doanh nghiệp tăng cao kỉ lục từ trước đến nay. Tuy nhiên việc thành lập doanh nghiệp không phải là việc đơn giản bởi mỗi ngày có tới hàng trăm đến hàng […]

Read More